Körregler för MC i kortege

1. För alla körningar utses en som tar täten [TÄT] och en som tar kön [KÖ].

2. Alla skall i förväg vara informerade om vägval, sträcka, pausställe och mål.

3. [TÄT] åker först, en erfaren förare tvåa. Därefter följer oerfarna förare följt av resterande grupp. [KÖ] åker sist.

4. All kortegekörning sker i ganska tät formation och zig-zag mönster. Omkörning mellan mc är otillåten. Körning i bredd, är rent av förbjudet.

5. [TÄT] och [KÖ] skall alltid placera sig till vänster i flerfilig väg.

6. På smala vägar, där zig-zag åkning är omöjlig håller alla invid högerkanten.

7. Högsta tillåtna fart vid kortege är 80 km/tim. Hastighetsbegränsningar respekteras.

8. Håll ett öga i backspegeln på bakomvarande kollega.

9. Alla måste ha bränsle för en tur på minst 15 mil. Tankning sker under lunchuppehållet.

10. Parkering och uppställning sker i samma formation som under åkningen, men sida vid sida för att ta upp minsta plats.

OM IFALL ATT…

11. Om din kollega bakom dig försvinner bakåt, slå av på tempot tills du åter får kontakt, eller stanna om så behövs. Med denna metod kommer alla framför dig att göra samma manöver. [TÄT] är den som åker tillbaka för att undersöka vad som hänt.

12. Om en bil tränger sig in i kortegen är det endast i undantagsfall tillåtet att köra om den, på grund av trafikfara för de övriga i kortegen.

13. Om tekniska problem uppstår på någon mc, skall [KÖ] stanna med denne förare. Resten fortsätter i kortege till första lämpliga plats att göra stopp och inväntar besked från [KÖ].

14. Om någon tillfälligtvis måste lämna gruppen under pågående körning, skall man ge tydlig markering till bakomvarande förare att köra om samt slutligen stanna och ge [TÄT] ett muntligt besked.

15. Om någon avser att avvika efter paus, lunch eller annan rast, skall [TÄT] meddelas innan start.

16. Om bensinbrist trots allt uppstår, skall signal skickas framåt genom en kort signal + peka upprepade gånger på tanken. Föraren framför upprepar signalen framåt till [TÄT].

HANDSIGNALER

17. Sakta ner eller stoppa.

Vinka uppåt och nedåt med vänster hand med öppen handflata nedåt.

18. Din blinkers är på!

Växelvis öppen och knuten näve i luften.

19. Bränslebrist

Peka på tanken. Signalen upprepas framåt.

20. Filbyte från höger körfält till vänster körfält.

[TÄT] visar en utsträckt vänster arm och [KÖ] går därefter ut och blockerar körfältet.
Övriga faller in.

LJUD- OCH LJUSSIGNALER

21. Olycka, varning, stanna omedelbart kortegen

Upprepade långa ljudsignaler och/eller helljusblinkning.

En god planering ger en god tur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *