Tillverkningsbeskrivning för motorcykellyft

Version 1.03 daterat 23/2-2001 för Kawasakiklubbens hemsida
Version 1.03 daterad 5/12 2003 för MBCT hemsida.
Översatt från tyska av Åke Thorsén

Anmärkningar/copyright av given anledning:

Denna handledning får vidarespridas endast kostnadsfritt. En kommersiell användning kommer att underställas rättslig prövning.

Materiallista

Pos.

Antal

Beteckning

Mått

1

2

U-balk till övre ram

66 x 40, l = 450 mm

2

2

U-balk till golvram

66 x 40, l = 900 mm

3

4

Fyrkantrör till hävstänger, Godstjocklek 3-4 mm

40 x 40, l = 625 mm

4

2

Fyrkantrör till tvärgående stänger på golvram

40 x40, l = 500 mm

5

2

Fyrkantrör för tvärstag på hävstången, Godstj. 2 mm

25 x 25, l = 271 mm

6

1

Vinkeljärn som underliggande stöd för domkraft

80 x 80, l = 245 mm

7

1

Fyrkantrör som lastupptagning för domkraftens övre infästning

40 x 40, l = 15 mm

8

2

Fyrkantrör till domkraftbrygga. Godstj. 4 mm

40 x 40, l = 180 mm

9

1

Fyrkantrör till överdel domkraftbrygga. Godstj. 4 mm

40 x 40, l = 351 mm

10

4

Plattjärn. Godstj. 5 mm

40 x 70

11

1

Hydraulisk 6 tons domkraft

12

4

Hårdträklossar

Ca 50 x 60 x 40

13

1

Säkerhetsstötta av plattjärn. Godstj. 5 mm

25 x 275

14

2

Ställning för säkerhetsstöd

15

4

Förstärkningstriangel till domkraftbrygga. Godstj. 4 mm

80 x 80

16

Skruv M10, brickor och muttrar och kilformiga brickor

M 10

Materialet har kostat mig 120 D-mark + 5 D-mark för tillkapning hos min lokale smidesverkstad.

Kapa alla delarna och förborra alla bulthål. Ha minsta möjliga spel och använd borrolja annars blir det hela vingligt. Jag brukar sätta in två stycken balklängder till lyftställningen samtidigt i borrmaskinen, för att därmed få hålen att hamna exakt lika och borra dem parvis.

Golvramen

Golvramen består av två 900 mm långa u-balkar (Pos 2) och två 500 mm långa 4-kantrör (Pos 4). Vänd u-balken så att flänsarna pekar uppåt. Kontrollera att de borrade hålen ligger mitt emot varandra. Svetsa samman till en helt vinkelrät ramkonstruktion. Använd en mall eller tvingar. Passa in vinkeljärnet, (Pos 6, domkraftsfästet) och mät in noga dess läge och lägg det åt sidan så länge.

Bild 1 och Bild 2, Golvramen.

Bild 3. Borrschema och måttuppgifter till golvramens U-balkar (Pos 2).

Bild 4. Borrschema och mått till övre ramens u-balkar (Pos 1).

Bild 5. Hävstängerna (Pos 3).

Efter borrning av hålen kan man runda av de 4 hävstängernas ändar (Pos 3) med en bandslip eller en vinkelslip. Försök att få en så jämn rundning som möjligt. På två av hävstängerna skall förstärkningsplåtar svetsas fast. De bildar fästet för domkraftramen.

Bild 6. Fäste för domkraftram

Som nästa steg skall de två 625 mm långa dragstängerna (Pos 3) förbindas med tvärbalkarna (Pos 5), som svetsas fast 450 mm från underkant.

Bild 7. Hävstänger och tvärstag monteras

Den H-liknande hävarmen skall nu bultas fast med M10 skruvar på golvramen. Eftersom insidorna i golvramens u-profil är svagt sneda, anbringas de kilformiga brickorna, för att få en plan yta för bultarna.

Därefter kan man skruva ihop den överliggande balken (Pos 1) med den H-liknande hävarmens överände. På framsidan av hävarmen svetsas fast de återstående två förstärkningsplåtarna (Pos 10) för domkraftramen.

Domkraftramen

Tillverka domkraftbryggan av fyrkantrör med bitarna Pos 8 och Pos 9. Bredden måste anpassas så att den blir exakt lika som den H-formade hävarmen. På ömse sidor av domkraftramen skall de fyra triangelbitarna svetsas fast som förstärkning av hörnorna i ramen. Svetsa sen fast en liten bit fyrkantrör (Pos 7) i mitten av domkraftfästets tvärbalk (Pos 9), som bildar domkraftens övre infästning och skruva sedan fast domkraftbryggan i den H-formade hävarmen.

Bild 8. Domkraftbrygga.

Där efter inpassas domkraften och domkraftens 245 mm långa undre fäste av vinkeljärn (pos 6) måttas in i golvramen beroende på domkraftens längd och svetsas fast. Svetsa även fast spillbitar vid domkraftens övre ände, så att domkraften säkras och inte kan glida av. Bitar av plattjärn (Pos 13) kan användas som mekaniskt säkerhetslås på lyftramen så att lyftställningen inte kan rasa ihop även om domkraften släpper.

De fyra klossarna av hårdträ placeras ovanpå lyftramen och läget anpassas efter din egen motorcykel.

Frågor kring konstruktionen kan ställas till konstruktören på e-post till: h_welter@web.de. Man kan även nå honom på Driver Forum på hemsidan www.vulcanier.de, eller på hans egna forum www.welter-bm.de

OBS!

Ställ aldrig motorcykeln på lyften utan att montera säkerhetsremmar. Man måste på den övre ramens båda sidor anbringa särskilda låsremmar som hindrar motorcykeln att välta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *